OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD GAREŠNICU

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada i studenog 2020. godine na području Grada Garešnice, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU HERCEGOVAC

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada 2020. godine na području Općine Hercegovac, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU VELIKA TRNOVITICA

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom rujna 2020. godine na području Općine Velika Trnovitica, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU BEREK

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom rujna 2020. godine na području Općine Berek, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz glomaznog...

OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH USLUGA

dimnjacar

Poštovani korisnici usluga KOMUNALCA d.o.o. obavještavamo Vas da sa 17. kolovozom 2020. godine se kreće u redovito čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a prema rasporedu koji je objavljen na stranicama tvrtke te na stranicama grada Garešnice, općine Berek, Općine Hercegovac te Općine V. Trnovitice Molimo korisnike da u planiranim terminima budu na raspolaganju dimnjačarima kako bi mogli...