Plan odvoza otpada

4dfc2a2e6d072b93f277866aa4935ab9

U nastavku donosimo novi raspored odvoza miješanog komunalnog (MKO), biorazgradivog (BIO) te selektiranog otpada papira i plastike s kućnog praga do kraja 2020. godine. BLAGDANI: 18.11.2020. – srijeda – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje o Otpad se odvozi u četvrtak 19.11.2020. godine 25.12.2020. – petak –...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD GAREŠNICU

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada i studenog 2020. godine na području Grada Garešnice, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU HERCEGOVAC

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada 2020. godine na području Općine Hercegovac, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU VELIKA TRNOVITICA

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom rujna 2020. godine na području Općine Velika Trnovitica, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU BEREK

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom rujna 2020. godine na području Općine Berek, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz glomaznog...