OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Poštovani korisnici, od sutra 1.prosinca 2020. godine počinje se s podjelom spremnika za biootpad. Spremnike će dobiti prvo svi korisnici koji su izjavili da neće sami kompostirati biootpad i korisnici koji žive u stambenim zgrada gdje nije moguće kompostirati. Nakon toga kreće podjela spremnika za sve ostale korisnike koji nisu u mogućnosti sami kompostirati biootpad...

OBAVIJEST O OTVARANJU I KORIŠTENJU RECIKAŽNOG DVORIŠTA U GAREŠNICI

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Poštovani korisnici, u ponedjeljak 30. studenog počinje s radom reciklažno dvorište u Garešnici na adresi Industrijska ulica 17. Svi zeleni otoci na području Grada Garešnice u ponedjeljak 30. studenog povlače se s terena te sav selektirani otpad koji ste do sad predavali u zelene otoke, od ponedjeljka predajete u reciklažno dvorište. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:...

OBAVIJEST O ODVOZU MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U HERCEGOVCU

4dfc2a2e6d072b93f277866aa4935ab9

Poštovani korisnici, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji državne ceste D45, na dijelu Moslavačke ulice u Hercegovcu, molimo Vas da iznesete spremnike za otpad i vreće za papir večeras 25.11.2020 ili rano ujutro 26.11.2020. do 6.00 sati kako bi naši djelatnici mogli isprazniti iste....

Plan odvoza otpada

4dfc2a2e6d072b93f277866aa4935ab9

U nastavku donosimo novi raspored odvoza miješanog komunalnog (MKO), biorazgradivog (BIO) te selektiranog otpada papira i plastike s kućnog praga do kraja 2020. godine. BLAGDANI: 18.11.2020. – srijeda – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje o Otpad se odvozi u četvrtak 19.11.2020. godine 25.12.2020. – petak –...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD GAREŠNICU

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19, NN 14/20), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada i studenog 2020. godine na području Grada Garešnice, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje...