OBAVIJEST O ZBRINJAVANJU PLASTIČNOG OTPADA

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Poštovani korisnici usluga, iako smo suočeni sa pandemijom COVID-19 i ograničenjima koja ona uzrokuje, u 2020. godini nastavljamo sa provedbom gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19 i 14/20). S mjesecom svibnjom ove godine krenut će se sa prikupljanjem plastičnog otpada...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA I ZAPOSLENIKE KOMUNALCA d.o.o.

covid-19-1330px

Kako su komunalne usluge i/ili javne usluge od posebnog značaja za sva kućanstva i pravne osobe pružati će se nadalje u punom opsegu uz poštivanje zaštitnih mjera sa što manje neposrednog kontakta. Svi kontakti za komunikaciju i narudžbu usluga (telefoni, mailovi) nalaze se u prilogu priopćenja. Molimo Vas da poštujete preporuke i Odluke Stožera civilne...

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA VRIJEME NADOLAZEĆIH BLAGDANA

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Zbog nadolazećih blagdana obavještavamo Vas o promjeni odvoza miješanog komunalnog otpada:  25.12.2019. - Božić – korisnicima čiji se otpad odvozio srijedom otpad će se odvesti u utorak 24.12.2019. godine  26.12.2019. – Sv. Stjepan – korisnicima čiji se otpad odvozio četvrtkom otpad će se odvesti u petak 27.12.2019. godine 01.01.2020. – Nova Godina – korisnicima čiji se otpad odvozio srijedom otpad će se odvesti u četvrtak 02.01.2019. godine Odvoz papira...