Obavijest o promjeni raspreda odvoza komunalnog otpada

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Korisnicima na području naselja Garešnica, ulice (Garička, Đ. Rijetković, kralja Tomislava, Varaždinska, D. Bublića, kralja Tvrtka, 73. s. bojne, S. Kolara, M. Trnine) od kojih se otpad odvozio petkom, od 18. studenog 2019. godine, otpad ćese odvoziti utorkom. Korisnicima na području naselja Velikog Prokopa, Trnovitičkog Popovca i Malog Pašijana (k.br. 3-7 i k.br. 8-14A) od kojih se otpad...

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

glomazni otpad

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada i studenog 2019. godine na području Grada Garešnice, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade. Iznošenje i odvoz glomaznog otpada...

Poziv na javnu dražbu

FINANCIJSKI PLAN KOMUNALAC GAREŠNICA

Na temelju  članka 53. Društvenog ugovora  Komunalca d.o.o.  Garešnica,  Komunalac d.o.o.  Garešnica, zastupan po  direktoru  Draženu Bengez  dana  19.ožujka  2019. godine, donosi ODLUKU o prodaji rabljenih službenih vozila. Sve potrebne informacije o odluci možete preuzeti na poveznici: POZIV NA JAVNU DRAŽBU...

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU KRUPNOG BIOOTPADA – GRANJE, LIŠĆE, TRAVA

BIOOTPAD

Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadana području Grada Garešnice, Službeni glasnik 1/2018 u članku 8.  korisnik usluge prikupljanja komunalnog otpada ima pravo na  dva odvoza krupnog biootpada   do 3 m³ sa mjesta potrošača. Za dodatne potrebe postoje zeleni otoci u gradu   i sabirnica biootpada u Industrijskoj ulici koja radi od...

Odvoz Božićnih jelki

bozicna-drvca-620x330

Obavještavamo korisnike odvoza komunalnog otpada da će se prikupljanje božićnih jelki vršiti od  7.1.2019. do 16.1.2019. godine. Lijepo molimo da jelke odlažete na zelene površine uz prometnice na hrpe....

OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA ZA VRIJEME BLAGDANA

4dfc2a2e6d072b93f277866aa4935ab9

Komunalac Garešnica obavještava korisnike odvoza komunalnog otpada da će se zbog predstojećeg blagdana Božića komunalni otpad odvoziti po izmijenjenom rasporedu. U ponedjeljak  će se uz redovan odvoz,  odvoziti otpad iz Begovače,  Šimljanice, Ruškovca, Potoka, Bereka, Krivaja, Šimljane, Oštrog zida, Gornje  Garešnice, Šimljanika, Novog Sela, Podgarića i Prokopa. Dijelovi naselja Grada Garešnice kojima se redovno odvozi...