OJ VODA

II  OBRAČUNSKA JEDINICA VODA

- Vodovod
- na vodoopskrbnom području grada Garešnice i općine Hercegovac ima ukupno cca50km vodovodne mreže
Te crpnu stanicu kapaciteta 20 l/s, koja crpi vodu iz tri zdenca, koja je puštena 1982 godine
-    na crpnoj stanici zaposleno je 6 radnika u tri smjene.

-    Priključaka ima:1721 korisnik