RJ KOMUNALIJE

1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA I TRŽNICA
A)OJ ČISTOĆA obavlja održavanje čistoće i hortikulturnog uređenja šireg dijela centra grada Garešnice i gradskih ulica kao i održavanje zimske službe. U sklopu ove radne jedinice nalazi se i ODLAGALIŠTE komunalnog i neopasnog otpada.
Održavanje čistoće i hortikulturno uređenje podrazumijeva:
1.    košnju trave oko 95.418,0 m²
2.    čišćenje gradskih površina od smeća, uređenje nogostupa, grabljanje lišća, orezivanje i održavanje drveća, okopavanje grmlja, orezivanje živica(1.389 m² četiri puta godišnje),čišćenje slivnika( dva puta godišnje), čišćenje i odvoz sipine nakon zimske službe(samo uži centar grada), održavanje prometnih znakova,
3.    odvoženje kućnog otpada obavlja se jedan puta tjedno prema rasporedu, a prikuplja se iz PVC posuda volumena 120 l
4.    odvoz razvrstanog otpada
-    trenutno se provodi pilot projekt odvojenog prikupljanja papira za kojeg korisnici mogu podići transparentnu vreću na blagajni Komunalca koja je besplatna
-    u industrijskoj zoni uz pročistać otpadnih voda nalazi se sabirnica organskog otpada gdje se isto tako može odložiti organski otpad( trava, otpad iz vrtova, granje nakon rezidbe, lišće…) koje se malčira, kompostira i koristi na gradskim površinama
5.    održavanje zimske službe

Odlagalište otpada nalazi se u Općini Velika Trnovitica na lokaciji Velika Mlinska te je 13 km udaljena od Grada Garešnice. Otpad na odlagalište  dolazi svakodnevno, a ograđeno je ogradom te nadzirano putem zaštitarske službe i video nadzora.
Radno vrijeme deponije je od 7 do 17 sati šest dana u tjednu.

Komunalne djelatnosti se tokom godine odvijaju neprekidno te izvan sezone radova na zelenim površinama dio zaposlenika radi na poslovima zimske službe.

Ova radna jedinica ima cilj poboljšati kvalitetu života našim sugrađanima u našoj prelijepoj Garešnici.
Spremni smo saslušati sve Vaše prijedloge i sugestije koje će učiniti naš grad još ugodnijim mjestom za stanovanje

B)TRŽNICA
Gradska tržnica posluje na lokaciji Moslavačka bb u Garešnici tržnim danom utorkom. Tržnica ima natkriveni dio na kojem se nalaze stolovi za prodaju voća, povrća,  cvijeća kao i hladnjače za prodaju proizvoda životinjskog podrijetla.
Vanjski dio tržnice ima označena prodajna mjesta i tu se obavlja prodaja poljoprivrednih proizvoda, odjeće, obuće, plastike proizvoda od šiba…

2.OBRAČUNSKA JEDINICA GROBLJE

Komunalac d.o.o. Garešnica upravlja grobljima na području Grada Garešnica temeljem  Odluke Gradskog Vijeća o predaji na upravljanje gradskih groblja na području Grada Garešnica trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Garešnica klasa:363-01/09-01/11,  Urbroj: 2123/01-01-09-1 od 28.12.2009. godine.

OJ Groblje upravlja slijedećim grobljima:
1.    gradsko groblje u Garešnici
2.    mjesno groblje u Ciglenici
3.    mjesno groblje u Dišniku – katoličko
4.    mjesno groblje u Dišniku – pravoslavno
5.    spomen groblje u Duhovima – židovsko
6.    spomen groblje u Garešnici – židovsko
7.    mjesno groblje u Hrastovcu
8.    mjesno groblje u Kaniškoj Ivi
9.    mjesno groblje u Kapelici
10.    mjesno groblje u Maloj Bršljanici
11.    mjesno groblje u Velikom Prokopu
12.    mjesno groblje u Rogoži
13.    mjesno groblje u Tomašici
14.    mjesno groblje u Trnovitičkom Popovcu –katoličko
15.    mjesno groblje u Trnovitičkom Popovcu – pravoslavno i novo groblje
16.    mjesno groblje u Uljaniku
17.    mjesno groblje u Velikoj Bršljanici – pravoslavno
18.    mjesno groblje u Velikoj Bršljanici – katoličko
19.    spomen groblje u Velikoj Bršljanici – evangelističko
20.    mjesno groblje u Velikom Pašijanu
21.    mjesno groblje u Velikom Vukovju
22.    mjesno groblje u Zdenčacu

Upravljanje grobljima odnosi se na:
•    održavanje
-    održavanje zelenila (travnjaka, zelenih ograda i nasada izvan grobova)
-    održavanje objekata (ograda, staza, puteva i objekata za ispraćaj)
•    pružanje usluga
-    organizacija i izvršenje sahrane
-    organizacija i izvršenje ekshumacije
-    korištenje rashladne komore
-    izdavanje suglasnosti – odobrenja za radove na grobljima+
-    izdavanje potvrda
•    dodjela grobnih mjesta na korištenje
-    dodjela zemljanog grobnog mjesta na korištenje za potrebe ukopa
-    dodjela grobnog mjesta sa bet.okvirom na korištenje za života ili za potrebe ukopa
-    dodjela grobnog mjesta sa izgrađenom grobnicom na korištenje za života ili za potrebe sahrane

Uprava groblja: Garešnica, Graničarska 34 A
Tel: 043 531-383, mob: 091 111-0754, 091 153-1067
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 07,00 – 15,00

Hitni slučajevi prijavljuju se izvan radnog vremena

ponedjeljak – petak od 15,00 – 21,00
subota – nedjelja     od 07,00 – 21,00

na mobitel broj: 091 111-0754 ili 091 153-1067

Postupak kod smrtnog slučaja:
Ukoliko je smrt nastupila u stanu ili kući nazvati službu Hitne pomoći. Nakon što mrtvozornik utvrdi smrt pozvati jednog od koncesionara pogrebnog i dogovoriti prijevoz do mrtvačnice ili mjesta sahrane.
Što ranije, a najmanje 24 sata prije sahrane, sa dozvolom za ukop koju je izdao mrtvozornik doći u Upravu groblja i dogovoriti sahranu.
Ako je smrt nastupila u bolnici ili sličnoj ustanovi, sahranu je potrebno ugovoriti u Upravi groblja odmah po primitku obavijesti o smrti.

Za vršenje usluge   prijevoza pokojnika na području Grada Garešnica ovlaštenje – koncesiju imaju:
-    Stolarski obrt „Pogrebna oprema“ vl.Čedomir Matovina (098 431-811, 043 531-385)
-    „Čičak“ trgovina cvijeća i pogrebne usluge, vl. Marina Radanović (098 281-729,    043 531-490)

Sve sahrane, na svim grobljima na području Grada ugovaraju se u Komunalcu d.o.o.
Uprava groblja.

Sahrane na grobljima u Garešnici, Ciglenici, Kapelici, Hrastovcu, Tomašici i Zdenčacu vrše se samo u radne dane i subotom, a na ostalim grobljima sve dane u tjednu.
Na ostalim grobljima sahranu  osim Komunalca d.o.o. može izvršiti prema zahtjevu naručitelja i jedan od kooperanata – pružatelja pogrebnih usluga:
-    Stolarski obrt „Pogrebna oprema“
-    „Čičak“ trgovina cvijeća i pogrebne usluge
-    NOVA IVANČICA d.o.o. Garešnica

Groblja su za građane otvorena :
studeni – ožujak        od 08.00 – 18.00
travanj – listopad    od 07.00 – 21.00