O nama

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, društvo je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 15,7%, općine Berek 12,4% i općine Velika Trnovitica 9,2%, koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području grada i općina. Tvrtka je nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine.

Tvrtka
Komunalac  društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost

Skraćena tvrtka
Komunalac d.o.o.

Sjedište tvrtke
Garešnica, Mate Lovraka bb.

Matični (porezni broj)
3366332

OIB
27917254847

Registarski sud
Trgovački sud u Bjelovaru

Kunski žiro-račun
HR9024020061100008769

Pravni oblik
Društvo s ograničenom odgovornošću

Skupština Društva
Velimir Žunac – gradonačelnik Grada Garešnice,
Boro Bašljan – načelnik općine Hercegovac,
Ivan Marković – načelnik općine Velika Trnovitica,
Mato Tonković – načelnik općine Berek.

Nadzorni odbor
Željko Starčević- predsjednik
Ivan Vlahović- zamjenik predsjednika
Željko Rijetković- član
Jeronima Bakarić- član
Ninoslav Milanović- član

Uprava Društva
Dražen Bengez

Temeljni kapital
3.761.400,00 kuna

Djelatnosti za koje smo registrirani
-    postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje,
-    cestovni prijevoz robe,
-    opskrba pitkom vodom,
-    odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
-    opskrba plinom,
-    održavanje čistoće,
-    odlaganje komunalnog otpada,
-    održavanje javnih površina,
-    održavanje nerazvrstanih cesta,
-    održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova,
-    obavljanje dimnjačarskih poslova,
-    organiziranje i održavanje tržnice na malo,
-    građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom,
-    distribucija plina,
-    računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
-    javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,
-    pružanje kolodvorskih usluga,
-    prijevoz za vlastite potrebe,
-    poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
-    poslovi održavanja javnih cesta,
-    premještanje vozila.

Zakonski okvir
Zakon o komunalnom gospodarstvu,
Odluka o komunalnom redu.