Poziv na javnu dražbu

Na temelju  članka 53. Društvenog ugovora  Komunalca d.o.o.  Garešnica,  Komunalac d.o.o.  Garešnica, zastupan po  direktoru  Draženu Bengez  dana  19.ožujka  2019. godine, donosi ODLUKU o prodaji rabljenih službenih vozila.

Sve potrebne informacije o odluci možete preuzeti na poveznici:

POZIV NA JAVNU DRAŽBU