Poziv na javnu edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju biootpadom