Upoznajte naše djelatnosti

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica bavi se pružanjem komunalnih usluga na području Grada Garešnice, općine Hercegovac, općine Berek  i općine Velika Trnovitica.

Informacije

Radno vrijeme i naši telefonski brojevi

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 7:00 – 15:00

Uplate na blagajni Komunalca

Svakim radnim danom od 7:00 – 14:30

Radno vrijeme Gradske tržnice

Utorkom od 6:00 – 14:00 sati

Centrala

043/531-060

Rukovoditelj RJ Komunalije

043/675-985

Rukovoditelj OJ voda i odvodnja

043/532-140

Rukovoditelj OJ groblje

043/531-383

Rukovoditelj Pravnog i općeg sektora

043/675-992

Rukovoditelj Računovodstva i financija

043/675-991

Direktor Plina d.o.o.

043/675-986

Najnovije vijesti

Pročitajte novosti o našim uslugama i informirajte se