Natječaji

Javno nadmetanje za zakup prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Garešnici

“KOMUNALAC” d.o.o. GAREŠNICA
Garešnica, Mate Lovraka bb

OBJAVLJUJE

JAVNO NADMETANJE
za zakup prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Garešnici
za razdoblje od 01.03.2014. – 28.02.2015. godine

1. Nadmetanje za zakup prodajnih mjesta održati če se u uredu na Gradskoj tržnici u Garešnici, Moslavačka 12/5

11.veljače 2014. godine sa početkom u 12.00 sati.

2. Nadmetanje je javno i obavlja se usmenim putem.

3. Nadmetanju mogu pristupiti sve fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu 25% od početne cijene zakupa prodajnog mjesta i koje su dostavile rješenje o upisu tvrtke u sudski registar, obrtnicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da osoba ispunjava zakonske uvjete za obavljanje trgovine na tržnici na malo, te koje nemaju nepodmirenih obaveza prema tvrtci “Komunalac” d.o.o. Garešnica.

4. Uplata jamčevine vrši se na blagajni tvrtke “Komunalac” d.o.o. Garešnica, M. Lovraka bb, uredu tržnice, ili virmanom. Na uplatnici odnosno virmanu mora biti naznačen broj prodajnog mjesta za koje se jamčevina uplačuje.  Jamčevina mora biti uplačena najmanje dva (2) sata prije početka nadmetanja.

5. Nadmetanje se obavlja tako da se početna i svaka nova ponuđena cijena podiže za najmanje 50,00 kuna. Pravo zakupa ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

6. Osobe koje su sudjelovale u nadmetanju a nisu ostvarile pravo na zakup prodajnog mjesta imaju pravo na povrat jamčevine. Osobe koje su uplatile jamčevinu a nisu prisustvovale nadmetanju, gube pravo na povrat jamčevine.

7. Nadmetanju se izlažu prodajna mjesta sa početnom cijenom godišnjeg zakupa:
A) ZELENA TRŽNICA
I. Voće i povrće : prodajna mjesta broj: 1-12, 17-20, 33-36, 49-52, 65-68, 77-78, 91-94 i 107-110 cijena 840,00 kuna po mjestu.
II. Voće i povrće: prodajna mjesta broj: 13-15, 45-47 i 73-75 početna cijena 720,00 kuna godišnje po mjestu.
III. Voće i povrće: prodajna mjesta broj: 21-28, 37-44 i 53-60 početna cijena 600,00 kuna godišnje po mjestu.
IV. Jaja i mliječni proizvodi: prodajna mjesta broj: 69-72 i 81-86 početna cijena 600,00 kuna godišnje po mjestu.
B) NENATKRIVENI DIO – tekstil, obuća, plastika, tekstilna,kožna i metalna galanterija i mješovita roba.
I. Prodajna mjesta broj: 5-11, 18, 25, 32, 37, 42, 46, 50, 53, 56, 57 početna cijena 5.460,00 kuna godišnje po mjestu.
II. Prodajna mjesta broj: 12, 33, 38 početna cijena 4.680,00 kuna godišnje po mjestu.
III. Prodajna mjesta broj: 19, 26, 43, 47, 51, 54, početna cijena 2.340,00 kuna godišnje po mjestu.
IV. Prodajna mjesta broj: 20, 27, početna cijena 1.950,00 kuna godišnje po mjestu.
V. Prodajna mjesta broj: 13-17, 21-24, 27-31, 34-36, 39-41, 44, 45, 48, 49, 52, 55 početna cijena 3.900,00 kuna god. po mjestu.

Shematski prikaz rasporeda prodajnih mjesta nalazi se na oglasnoj ploči “Komunalca” d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka bb. I na Gradskoj tržnici u Garešnici, Moslavačka 12.

8. Jedan natjecatelj može ostvariti pravo zakupa za više prodajnih mjesta samo ako su ista fizički spojena, u protivnom mora se izjasniti od kojeg mjesta odustaje. U slučaju takvog odustajanja natjecatelj ne gubi pravo na povrat jamčevine za mjesto od kojeg je odustao.

9. Za izlicitirana mjesta zakupoprimci moraju sklopiti ugovor o zakupu sa zakupodavcem koji vrijedi od 01.03.2014. do 28.02.2015. godine. Ugovor se mora sklopiti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nadmetanja. Do sklapanja ugovora zakupoprimac mora uplatiti razliku do 25% izlicitirane cijene na iznos uplačene jamčevine. Ugovorom če se definirati plačanje zakupnine tromjesečno u četiri obroka s tim da se uplaćena jamčevina priznaje kao zadnji obrok. Osobe koje su nadmetanjem ostvarile pravo zakupa a ne potpišu ugovor u navedenom roku ili ne uplate razliku iznad postignute cijene za jedan obrok gube pravo zakupa kao i pravo na povrat jamčevine, a prodajno mjesto daje se na ponovljeno nadmetanje koje če se držati 25.02.2014. godine u 12,00 sati u istim prostorijama.

10. Pri sklapanju ugovora o zakupu zakupoprimci moraju imati dokumentaciju kojom dokazuju pravo na sklapanje ugovora (odluka-rješenje o zastupanju, obrtnicu, osobnu iskaznicu, iskaznicu nositelja OPG-a…) i žig.

“KOMUNALAC” d.o.o. GAREŠNICA