Vijesti

Odvoz papira iz domaćinastava sa područja Grada Garešnica i Općina Hecegovac, Berek i Velika Trnovitica

U PETAK 25.travnja 2014. godine Komunalac d.o.o. Garešnica vršiti će sakupljanje i odvoz papira iz domaćinastava sa područja Grada Garešnica i Općina Hecegovac, Berek i Velika Trnovitica.
Pozivaju se građani da iznesu vreće sa papirom do 7,00 sati dva metra od prometnice.
Sakupljanje će se vršiti u vremenu od 7,00 -15,00 sati.
HVALA GRAĐANIMA ŠTO BRINU ZA NAŠ ZAJEDNIČKI OKOLIŠ !!!