Vijesti

Radovi na izradnji reciklažnog dvoršita

Radovi na izgrdnji reciklanog dvorišta su u punom zamahu. Upravo je u izradi gornji stroj nosivog sloja te se na terenu vrše ispitivanja modula zijenosti  od strane ovlaštenog laboratorija.Rok za završetak izgradnje reciklažnog dvorišta je sredina rujna, iako izvođač najavljuje završetak radova do polovice srpnja. Reiklažno dvorište se financir sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80 % i vlastitim stedstvima Grada Garešnice i triju Općina: Hercegovca, Velike Trnovitice i Bereka u iznosu 20 %. Na ovaj način JLS  s našeg područja  omogućuju svojim građanima da otpad koji imaju u svom kućanstvu stave u ponovnu upotrebu.Otpad nije smeće,otpad je korisna sirovina!