Vijesti

ODVOZ ODVOJENO PRIKUPLJENOG PAPIRA

Komunalac d.o.o. Garešnica obavještava korisnike odvoza komunalnog otpada da će u petak 29.7.2016. odvoziti odvojeno prikupljeni papir s kućnog praga. Molim da se vreće s papirom iznesu do 6 sati zbog ljetnog radnog vremena.

 

Odvajajmo sirovine i brinimo o našem okolišu!