Ostalo

KOMUNALAC USTROJIO DIMNJAČARSKU SLUŽBU

Komunalac d.o.o. Garešnica od nedavno ima ustrojenu i dimnjačarsku službu. U tu svrhu školovali su dvojicu zaposlenika koji su nakon obuke i dobivanja potrebnih certifikata raspoređeni na obavljanje dimnjačarskih poslova. Opremljeni su vozilom i svom potrebnom dimnjačarskom opremom. Od protekle jeseni dimnjačarsku službu obavljaju na području Grada Garešnice, a od prosinca i na području Općine Berek. Povjeravanje tog posla garešničkom Komunalcu u konačnici je rezultiralo nižim cijenama te lakšom dostupnošću i većom kvalitetom dimnjačarskih usluga. Novost je i to da nema naplate na kućnom pragu već se za obavljanju uslugu ispostavlja račun u Komunalcu koji se potom šalje korisniku uz rok plaćanja od 15 dana. Prema riječima direktora Komunalca Dražena Bengeza reakcije građana su odlične, a u slučaju planiranog širenja i preuzimanja dimnjačarskih usluga i na područje Općina Hercegovac i Velika Trnovitica obučit će još dvojicu zaposlenika za taj posao.