Vijesti

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Obavještavamo korisnike odvoza komunalnog otpada da se odlukom Grada Garešnice organizira odvoz glomaznog otpada od 24.9. 2018. godine  do 28.9. 2018. godine. Glomazni  otpad će se odvoziti s mjesta potrošača( kućnog praga) prema rasporedu odvoza komunalnog otpada.

Na službenim stranicama Komunalca Garešnica i Grada Garešnice možete naći naputak što spada pod glomazni otpad. Naputak o glomaznom otpadu donosi popis i vrstu predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. Popis se sastoji od sedam cjelina: kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, ostali glomazni otpad.