Vijesti

OBAVIJEST O ZBRINJAVANJU PLASTIČNOG OTPADA

Poštovani korisnici usluga,

iako smo suočeni sa pandemijom COVID-19 i ograničenjima koja ona uzrokuje, u 2020. godini
nastavljamo sa provedbom gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19 i
14/20).

S mjesecom svibnjom ove godine krenut će se sa prikupljanjem plastičnog otpada na kućnom pragu
sa PVC žutim vrećama. Naši djelatnici će podijeliti po dvije vreće za plastiku svakom korisniku.
Odvoz plastičnog otpada vršit će se prvi petak u mjesecu. Prvi odvoz je 05.06.2020.
Što sve ide u plastični otpad, navedeno je u nastavku letka.
PVC vreće dijeliti će se po dvije svaki mjesec, jedna za plastiku (žuta) i jedna za papir (plava),
dodatne PVC vreće za papir i plastiku moguće je besplatno preuzeti u prostorijama tvrtke u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati, od ponedjeljka do petka.

Biootpad za sada možete predati u kantu za miješani komunalni otpad. U lipnju se kreće sa projektom
odvajanja biootpada pod sloganom “Naviku usvoji, biootpad odvoji”, kojim će se odvajati biootpad iz
zelene kante i posebno zbrinjavati predajom otpada u posebne vreće ili kompostiranjem u vašem
vrtu, (prema Izjavama). O svemu biti ćete još dodatno obaviješteni.
U nastavku podsjetnik o načinu zbrinjavanja otpada.

PODSJETNIK:

– spremnik za otpad, kao i vreće za papir i plastiku moraju biti vidljivi na javnoj površini, te
dostupni našim djelatnicima u vremenu od 7.00 do 15.00 sati na dan odvoza sa vaše lokacije
– otpad u kantama ne smije biti nabijen kako bi isti mogao gravitacijski ispasti van prilikom
pražnjenja
– korisnici usluga koji imaju dodatne količine miješanog komunalnog otpada, koje prelaze
zapreminu spremnika, mogu kupiti vreće za dodatni komunalni otpad u sjedištu tvrtke u
vremenu od 7.00 do 14.30, od ponedjeljka do petka.
Dodatne vreće koje su kupljene kod nas, uz vaše spremnike, naši će djelatnici preuzeti
redovno u dane odvoza sa vaše lokacije.
Druge vreće koje budu ostavljene pored spremnika neće se odvoziti.
– molimo da koristite reciklažna dvorišta, trenutno je na raspolaganju reciklažno dvorište u
Velikoj Mlinskoj, Velika Mlinska 69A, u kojem mogu fizičke osobe besplatno predati otpad
koji ne spada u miješani komunalni, a uskoro će biti otvoreno i reciklažno dvorište u Garešnici
u Industrijskoj ulici, o tome ćete biti dodatno naknadno obaviješteni.

Sve naveden informacije, kao i daljnje izmjene i dopune, možete pronaći i na mrežnoj stranici:
www.komunalac-garesnica.hr. Za sva dodatna pitanja oko zbrinjavanja, selektiranja ili odvoza otpada
te druga pitanja vezana uz komunalne djelatnosti pošaljite upit na
e-mail: info@komunalac-garesnica.hr ili nazovite telefon: 043 531 060.

KAKO ZBRINJAVATI OTPAD:

LETAK