Vijesti

Plan odvoza otpada

U nastavku donosimo novi raspored odvoza miješanog komunalnog (MKO), biorazgradivog (BIO) te selektiranog
otpada papira i plastike s kućnog praga do kraja 2020. godine.
novi plan odvoza otpada

BLAGDANI:
18.11.2020. – srijeda – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu
Vukovara i Škabrnje
o Otpad se odvozi u četvrtak 19.11.2020. godine
25.12.2020. – petak – Božić
o Otpad se odvozi u ponedjeljak 28.12.2020. godine

Garešnica I – Kolodvorska ul., Industrijska cesta, Ul. V. Nazora, Trg hrvatskih branitelja, Ul. bana Jelačića,
Ul. kneza Domagoja, Ul. M. Gupca, Ul. Selište, Ul. Hrastovčić

Garešnica II – Graničarska ul., Moslavačka ul., Garička ul., Vukovarska ul., Ul. P. Krešimira IV, Varaždinskaul., Ul. Đ. Rijetković,
Ul. D. Bublića, Ul. kralja Tvrtka, Ul. kralja Tomislava, Ul. M. Trnine, Ul. 73.
S. Bojne, Ul. S. Kolara

Garešnica III – Ul. M. Lovraka, Ul. M. Humljana, Ul. L.A. Dade, Ul. P. Svačića, Radnička ul.

Tijekom listopada kreće se s podjelom kanti za biootpad i to će se podijeliti onim korisnicima koji su se
izjasnili da će njihov biootpad sakupljati i zbrinjavati Komunalac d.o.o. Raspored podjele kanti biti će
naknadno objavljen.

PODSJETNIK:
– spremnik za otpad, kao i vreće za papir i plastiku moraju biti vidljivi na javnoj površini, te dostupni našim
djelatnicima u vremenu od 7.00 do 15.00 sati na dan odvoza s vaše lokacije
– molimo korisnike koji žive u zgradama, višestambenim jedinicama da iznesu kante van na prilaz, djelatnici
više neće ulaziti u spremišta i iznositi kante van i vraćati iste.
– otpad u kantama ne smije biti nabijen kako bi isti mogao gravitacijski ispasti van prilikom pražnjenja
– korisnici usluga koji imaju dodatne količine miješanog komunalnog otpada, koje prelaze zapreminu
spremnika, mogu kupiti vreće za dodatni komunalni otpad u sjedištu tvrtke u vremenu od 7.00 do 14.30,
od ponedjeljka do petka. Dodatne vreće koje su kupljene kod nas, uz vaše spremnike, naši će djelatnici
preuzeti redovno u dane odvoza sa vaše lokacije. Druge vreće koje budu ostavljene s miješanim
komunalnim otpadom pored spremnika neće se odvoziti.
– molimo korisnike da u vreću za plastiku stave samo otpad koji je predviđen za plastiku, prema uputama,
molimo da se preda ambalaža isprano od sadržaja (mlijeko, sok, sredstva za pranje itd.)
– molimo da koristite reciklažna dvorišta, trenutno je na raspolaganju reciklažno dvorište u Velikoj Mlinskoj,
Velika Mlinska 69A, u kojem mogu fizičke osobe besplatno predati otpad koji ne spada u miješani
komunalni, a uskoro će biti otvoreno i reciklažno dvorište u Garešnici u Industrijskoj ulici, o tome ćete biti
naknadno obaviješteni
– molim korisnike da slijede upute – kako zbrinuti kućni otpad koji se nalazi na mrežnoj stranici tvrtke i u
prostorijama Komunalca d.o.o.
Sve naveden informacije, kao i daljnje izmjene i dopune, možete pronaći na mrežnoj stranici:
www.komunalac-garesnica.hr
Za sva dodatna pitanja oko zbrinjavanja, selektiranja ili odvoza otpada te druga pitanja vezana uz
komunalne djelatnosti pošaljite upit na e-mail: info@komunalac-garesnica.hr ili
nazovite telefon: 043 531 060