Vijesti

UPUTE – KAKO ZBRINUTI KUĆNI OTPAD

U nastavku donosimo upute kako zbrinuti kućni otpad:

kako_zbrinuti_otpad1

kako_zbrinuti_otpad2

kako_zbrinuti_otpad3