Vijesti

OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

Poštovani korisnici,

od sutra 1.prosinca 2020. godine počinje se s podjelom spremnika za biootpad. Spremnike će
dobiti prvo svi korisnici koji su izjavili da neće sami kompostirati biootpad i korisnici koji žive u
stambenim zgrada gdje nije moguće kompostirati. Nakon toga kreće podjela spremnika za sve
ostale korisnike koji nisu u mogućnosti sami kompostirati biootpad te molimo korisnike da se jave
u sjedište Komunalaca, Mate Lovraka 30, Garešnica ili na mail info@komunalac-garesnica.hr
kako bi pripremili spremnike.

U nastavku nekoliko informacija o načinu korištenja spremnika za biootpad.

Odvojeni sakupljeni biootpad će se oporabljivati u bioplinskom postrojenju, zato je jako bitno da
otpad koji se predaje u spremnik bude prema uputama koje su dane uz spremnik za biootpad.

Dodatno upute što ide u spremnik nalaze se na mrežnoj stranici www.komunalac-garesnica.hr i
u sjedištu tvrtke.

Korisnik koji živi u kući zadužiti će spremnik „samo za biootpad“ od 120 litara te malu kanticu od
10 litara koja se može držati u kući sa pripadajućim biorazgradivim vrećicama.

Korisnik koji živi u stambenoj zgradi zadužiti će malu kanticu od 10 litara koja se može držati u
stanu sa pripadajućim biorazgradivim vrećicama, a upravitelj zgrade će zadužiti spremnike „samo
za biootpad“ od 120 litara na zgradu.

Odvoz biootpada se vrši prema planu odvoza otpada s lokacije korisnika.

VODIČ ZA PRAVILNO ODVAJANJE BIOOTPADA