Vijesti

Raspored odvoza otpada 2022.

Raspored odvoza miješanog komunalnog (MKO), biorazgradivog (BIO) te selektiranog otpada – papira i
plastike, sa kućnog praga u 2022. godini.

TERMINI ODVOZA OTPADA U VRIJEME BLAGDANA i PRAZNIKA:
 06.01.2022. – četvrtak – Sveta tri kralja
o Otpad se odvozi u petak 07.01.2022. godine
 18.04.2022. – ponedjeljak – Uskrsni ponedjeljak
o Otpad se odvozi u utorak 19.04.2022. godine
 30.05.2022. – ponedjeljak – Dan državnosti
o Otpad se odvozi u utorak 31.05.2022. godine
 16.06.2022. – četvrtak – Tijelovo
o Otpad se odvozi u petak 17.06.2022. godine
 22.06.2022. – srijeda – Dan antifašističke borbe
o Otpad se odvozi u četvrtak 23.06.2022. godine
 05.08.2022. – petak – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
o Otpad se odvozi u ponedjeljak 08.08.2022. godine
 15.08.2022. – ponedjeljak – Velika Gospa
o Otpad se odvozi u utorak 16.08.2022. godine
 01.11.2022. – utorak – Dan svih svetih
o Otpad se odvozi u srijedu 02.11.2022. godine
 18.11.2022. – petak – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu
Vukovara i Škabrnje
o Otpad se odvozi u ponedjeljak 21.11.2022. godine
 26.12.2022. – ponedjeljak – Sveti Stjepan
o Otpad se odvozi u utorak 27.12.2022. godine

PODSJETNIK
– spremnici za otpad, kao i vreće za papir i plastiku moraju biti vidljivi na javnoj površini te dostupni
našim djelatnicima u vremenu od 7.00 do 15.00 sati, a u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz) od
06.00 do 14.00 sati, na dan odvoza sa Vaše lokacije.
– otpad u spremnicima ne smije biti nabijen kako bi isti mogao gravitacijski ispasti van prilikom
pražnjenja.
– korisnici usluga koji imaju dodatne količine miješanog komunalnog otpada, koje prelaze zapreminu
spremnika, mogu kupiti vreće za dodatni komunalni otpad u sjedištu tvrtke u vremenu od 7.00 do
14.30, od ponedjeljka do petka. Dodatne vreće koje su kupljene kod nas, uz Vaše spremnike, naši
će djelatnici preuzeti redovno u dane odvoza s Vaše lokacije. Druge vreće koje budu ostavljene s
miješanim komunalnim otpadom pored spremnika neće se odvoziti.
– molimo korisnike da slijede upute o zbrinjavanju kućnog otpada, u protivnom sukladno Odluci o
gospodarenju komunalnim otpadom krenuti će se u kažnjavanje takvih prijestupa.
– korisnici usluga koji imaju dodatne količine selektiranog otpada (papir, plastika), koje prelaze
zapreminu spremnika ili vreće mogu dobiti dodatnu vreću besplatno u sjedištu tvrtke u vremenu od
7.00 do 14.30, od ponedjeljka do petka. Dodatne vreće koje su uzete kod nas, uz Vaše spremnike,
naši će djelatnici preuzeti redovno u dane odvoza s Vaše lokacije.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
– na raspolaganju su:
1. reciklažno dvorište u Velikoj Mlinskoj, Velika Mlinska 69A
radno vrijeme (ponedjeljak – petak = 07.30 – 14.30; subotom, nedjeljom i praznicima = ne radi)
2. reciklažno dvorište u Garešnici, Industrijska ulica 17
radno vrijeme (ponedjeljak – petak = 07.00 – 17.00; subotom = 07.00 – 12.00; nedjeljom i
praznicima = ne radi)
– u nastavku nekoliko informacija o načinu korištenja dvorišta:
Tko koristiti reciklažno dvorište?
Uslugu reciklažnog dvorišta mogu bez naknade koristiti sve fizičke osobe/kućanstva – korisnici
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Kako koristiti reciklažno dvorište?
1. RAZVRSTAVANJE
Prije dolaska u reciklažno dvorište, a radi izbjegavanja nepotrebne gužve, razvrstajte otpad prema
vrstama (problematični otpad – ambalaža koja sadrži opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, pesticidi,
ulja i masti vozila, boje, tinte, akumulatori, baterije, otpad koji sadrži živu; otpadni papir, staklo, metal,
plastika, tekstil; glomazni otpad; jestiva ulja i masti, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička
oprema; toneri; otpadne gume, građevinski otpad iz kućanstva*
* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam
vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci
2. UPIS
Korisnik je dužan prilikom dolaska u reciklažno dvorište predočiti osobnu iskaznicu radi upisa u
evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu.
3. VAGANJE
Otpad koji ste pripremili za odlaganje se važe i upisuje u evidenciju o zaprimljenom komunalnom
otpadu.
4. ODLAGANJE
Nakon upisa u evidenciju, prema uputama djelatnika, otpad je potrebno odložiti u za to predviđene
spremnike.
5. ZBRINJAVANJE
Kad se napune spremnici, otpad se predaje tvrtkama ovlaštenim za gospodarenje određenim
vrstama otpada.