OBAVIJEST O IZMJENI U RASPOREDU ODVOZA BIORAZGRADIVOG OTPADA

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Od 1. kolovoza 2021. godine biorazgradivi (BIO) otpad odvoziti će se svaki petak, osim praznikom. Navedeni spremnik je potrebno iznijeti izvan ograde 1-2 metra od ruba ceste te biti dostupno djelatnicima od 7.00 do 15.00 sati, odnosno u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz) od 6.00 do 14.sati....

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU

radno_vrijeme

Podsjećamo korisnike da u mjesecu srpnju i kolovozu odvoz otpada vršiti će se od 06.00 do 14.00 sati. Molimo da spremnici budu dostupni djelatnicima Komunalca d.o.o. u navedenom vremenu, izvan ograde 1-2 metra od ruba ceste. Od 01.srpnja 2021. godine novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Garešnici: Ponedjeljak – Petak 07.00 – 17.00 Subota 07.00 – 12.00...

OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA ZA RECIKLABILNI OTPAD

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

U tijeku je podjela spremnika za reciklabilni otpad na području Grada Garešnice, a od slijedećeg tjedna (21.06.2021.) na području Općine Velike Trnovitice. Podjela spremnika vršiti će se od 08.00 do 14.00 sati. Ukoliko niste u mogućnosti preuzeti spremnik u danom vremenu, molimo javit se djelatniku Komunalca d.o.o – Đuri Hečimović na mobitel: 099 440 7212. Spremnici...

OBAVIJEST O ODVOZU GRANJA U UŽEM PODRUČJU GRADA GAREŠNICE

logo2

Poštovani korisnici, usluga odvoza granja za uži dio grada Garešnice nastalo orezivanjem voćaka, vršit će se od 01.03. do 05.03. i od 29.03. do 02.04.2021. godine. Navedeni otpad potrebno je iznijeti izvan ograde 1-2 metra od ruba ceste te biti dostupno djelatnicima od 7.00 do 15.00 sati. Za sva dodatna pitanja oko odvoza otpada te...

OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Poštovani korisnici, od sutra 1.prosinca 2020. godine počinje se s podjelom spremnika za biootpad. Spremnike će dobiti prvo svi korisnici koji su izjavili da neće sami kompostirati biootpad i korisnici koji žive u stambenim zgrada gdje nije moguće kompostirati. Nakon toga kreće podjela spremnika za sve ostale korisnike koji nisu u mogućnosti sami kompostirati biootpad...

OBAVIJEST O OTVARANJU I KORIŠTENJU RECIKAŽNOG DVORIŠTA U GAREŠNICI

komunalac_garesnica_komunalni-otpad

Poštovani korisnici, u ponedjeljak 30. studenog počinje s radom reciklažno dvorište u Garešnici na adresi Industrijska ulica 17. Svi zeleni otoci na području Grada Garešnice u ponedjeljak 30. studenog povlače se s terena te sav selektirani otpad koji ste do sad predavali u zelene otoke, od ponedjeljka predajete u reciklažno dvorište. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:...