• Home
  • OJ PROČISTAČ I KANALIZACIJA

OJ PROČISTAČ I KANALIZACIJA

III  OBRAČUNSKA JEDINICA PROČISTAČ I KANALIZACIJA

-    Mehaničko-biološki pročistač grada Garešnice pušten je u pogon 1984 godine i radi kontinuirano do danas.

-    Priključaka ima: 1778 korisnika

-    Kanalizacije ima 38 km, sa jednom precrpnom stanicom

-    Kanalizaciju ima na području grada Garešnice i Garešničkog Brestovca