Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, društvo je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 15,7%,  općine Berek 12,4%  i općine Velika Trnovitica 9,2%, koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području grada i općina. Tvrtka je nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine.

Tvrtka: Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost

Skraćena tvrtka: Komunalac d.o.o.

Sjedište tvrtke: Garešnica, Mate Lovraka 30.

Matični (porezni) broj: 3366332

OIB: 27917254847

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Kunski žiro-račun: HR9024020061100008769

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Skupština Društva:

Josip Bilandžija – gradonačelnik Grada Garešnice

Boro Bašljan – načelnik općine Hercegovac

Ivan Marković – načelnik općine Velika Trnovitica

Mato Tonković – načelnik općine Berek

Nadzorni odbor:      

Željko Starčević – predsjednik

Marica Prohaska – zamjenik predsjednika

Damir Dubravac – član

Željko Čop – član

Dejan Darvaš – član

Uprava društva: Dražen Bengez

Temeljni kapital: 3.761.400,00 kuna

Djelatnosti za koje smo registrirani:

– postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

– cestovni prijevoz robe

– opskrba plinom

– održavanje čistoće

– održavanje javnih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta

– održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova

– obavljanje dimnjačarskih poslova

– organiziranje i održavanje tržnice na malo

– građenje, projektiranje i nadzor na gradnjom

– distribucija plina

– računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

– javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu

– pružanje kolodvorskih usluga

– prijevoz za vlastite potrebe

– poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta

– poslovi održavanja javnih cesta

– premještanje vozila

– poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

– javna rasvjeta

– čišćenje zgrada i poslovnih prostora i ostale usluge čišćenja

– druga obrada otpada

– oporaba otpada

– posredovanje u gospodarenju otpadom

– prijevoz otpada

– sakupljanje otpada

– trgovanje otpadom

– zbrinjavanje otpada

– gospodarenje otpadom

– ispitivanje i analize otpada

– djelatnost sanacije okoliša, te ostale djelatnosti gospodarenjem otpada

– sanacija odlagališta

– poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama

– proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja

– zdravstvena zaštita bilja

– poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja

– pružanje usluga tretiranja pesticidima

Zakonski okvir: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu.