O nama

O    NAMA:

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, društvo je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 15,7%,  općine Berek 12,4%  i općine Velika Trnovitica 9,2%, koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području grada i općina. Tvrtka je nastala 1980. godine izdvajanjem iz Kooperative Garešnica, a kao komunalno društvo organizirano je 2000. godine.

 

Tvrtka: Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost

Skraćena tvrtka:  Komunalac d.o.o.

Sjedište tvrtke: Garešnica, Mate Lovraka 30.

Matični (porezni) broj:  3366332

OIB:  27917254847

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Kunski žiro-račun:   HR9024020061100008769

Pravni oblik:  Društvo s ograničenom odgovornošću

Skupština Društva:

Josip Bilandžija – gradonačelnik Grada Garešnice

Boro Bašljan   – načelnik općine Hercegovac

Ivan Marković   – načelnik općine Velika Trnovitica

Mato Tonković   – načelnik općine Berek

Nadzorni odbor:      

Željko Starčević  – predsjednik

Marica Prohaska  -  zamjenik predsjednika

Damir Dubravac  – član

Željko Čop  – član

Dejan Darvaš  -  član

Uprava društva:  Dražen Bengez

Temeljni kapital:  3.761.400,00 kuna

Djelatnosti za koje smo registrirani:

- postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje,

- cestovni prijevoz robe,

- opskrba plinom,

- održavanje čistoće,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- organiziranje i održavanje tržnice na malo,

- građenje, projektiranje i nadzor na gradnjom,

- distribucija plina,

- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,

- javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,

- pružanje kolodvorskih usluga,

- prijevoz za vlastite potrebe,

- poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,

- poslovi održavanja javnih cesta,

- premještanje vozila,

- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,

- javna rasvjeta,

- čišćenje zgrada i poslovnih prostora i ostale usluge čišćenja,

- druga obrada otpada,

- oporaba otpada,

- posredovanje u gospodarenju otpadom,

- prijevoz otpada,

- sakupljanje otpada,

- trgovanje otpadom,

- zbrinjavanje otpada,

- gospodarenje otpadom,

- ispitivanje i analize otpada,

- djelatnost sanacije okoliša, te ostale djelatnosti gospodarenjem otpada,

- sanacija odlagališta,

- poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,

- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,

- zdravstvena zaštita bilja,

- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih

nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,

- pružanje usluga tretiranja pesticidima.

Zakonski okvir: Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Odluka o komunalnom redu.