2.  OBRAČUNSKA JEDINICA VODA

Vodovod

– na vodoopskrbnom području grada Garešnice i općine Hercegovac ima ukupno cca. 50km vodovodne mreže, te crpna stanica kapaciteta 20 l/s, koja crpi vodu iz tri zdenca, koja je puštena 1982. godine.
Na crpnoj stanici zaposleno je 6 radnika, u tri smjene.

Broj priključaka: 1721 korisnik