1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA I TRŽNICA

ČISTOĆA

– obavlja održavanje čistoće i hortikulturnog uređenja šireg dijela centra grada Garešnice i gradskih ulica kao i održavanje zimske službe. U sklopu ove radne jedinice nalazi se i ODLAGALIŠTE komunalnog i neopasnog otpada.

Održavanje čistoće i hortikulturno uređenje podrazumijeva:

1.    košnju trave oko 95.418 m²
2.    čišćenje gradskih površina od smeća, uređenje nogostupa, grabljanje lišća, orezivanje i održavanje drveća, okopavanje grmlja, orezivanje živica (1.389 m² četiri puta godišnje), čišćenje slivnika (dva puta godišnje), čišćenje i odvoz sipine nakon zimske službe (samo uži centar grada), održavanje prometnih znakova
3.    odvoženje kućnog otpada obavlja se jedan puta tjedno prema rasporedu, a prikuplja se iz PVC posuda volumena 120 l
4.    odvoz razvrstanog otpada
–    trenutno se provodi pilot projekt odvojenog prikupljanja papira za kojeg korisnici mogu podići transparentnu vreću na blagajni Komunalca koja je besplatna
–    u industrijskoj zoni uz pročistač otpadnih voda nalazi se sabirnica organskog otpada gdje se isto tako može odložiti organski otpad (trava, otpad iz vrtova, granje nakon rezidbe, lišće…) koje se malčira, kompostira i koristi na gradskim površinama
5.    održavanje zimske službe

Odlagalište otpada nalazi se u Općini Velika Trnovitica na lokaciji Velika Mlinska te je 13 km udaljena od Grada Garešnice. Otpad na odlagalište  dolazi svakodnevno, a ograđeno je ogradom te nadzirano putem zaštitarske službe i video nadzora.
Radno vrijeme deponije je od 7 do 17 sati šest dana u tjednu.

Komunalne djelatnosti se tokom godine odvijaju neprekidno te izvan sezone radova na zelenim površinama dio zaposlenika radi na poslovima zimske službe.

Ova radna jedinica ima cilj poboljšati kvalitetu života našim sugrađanima u našoj prelijepoj Garešnici.
Spremni smo saslušati sve Vaše prijedloge i sugestije koje će učiniti naš grad još ugodnijim mjestom za stanovanje

TRŽNICA

Gradska tržnica posluje na lokaciji Moslavačka bb u Garešnici tržnim danom utorkom. Tržnica ima natkriveni dio na kojem se nalaze stolovi za prodaju voća, povrća,  cvijeća kao i hladnjače za prodaju proizvoda životinjskog podrijetla.
Vanjski dio tržnice ima označena prodajna mjesta i tu se obavlja prodaja poljoprivrednih proizvoda, odjeće, obuće, plastike proizvoda od šiba…

2.OBRAČUNSKA JEDINICA GROBLJE

Komunalac d.o.o. Garešnica upravlja grobljima na području Grada Garešnica temeljem Odluke Gradskog Vijeća o predaji na upravljanje gradskih groblja na području Grada Garešnica trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Garešnica klasa:363-01/09-01/11,  Urbroj: 2123/01-01-09-1 od 28.12.2009. godine.

OJ Groblje upravlja slijedećim grobljima:
1.    gradsko groblje u Garešnici
2.    mjesno groblje u Ciglenici
3.    mjesno groblje u Dišniku – katoličko
4.    mjesno groblje u Dišniku – pravoslavno
5.    spomen groblje u Duhovima – židovsko
6.    spomen groblje u Garešnici – židovsko
7.    mjesno groblje u Hrastovcu
8.    mjesno groblje u Kaniškoj Ivi
9.    mjesno groblje u Kapelici
10.    mjesno groblje u Maloj Bršljanici
11.    mjesno groblje u Velikom Prokopu
12.    mjesno groblje u Rogoži
13.    mjesno groblje u Tomašici
14.    mjesno groblje u Trnovitičkom Popovcu –katoličko
15.    mjesno groblje u Trnovitičkom Popovcu – pravoslavno i novo groblje
16.    mjesno groblje u Uljaniku
17.    mjesno groblje u Velikoj Bršljanici – pravoslavno
18.    mjesno groblje u Velikoj Bršljanici – katoličko
19.    spomen groblje u Velikoj Bršljanici – evangelističko
20.    mjesno groblje u Velikom Pašijanu
21.    mjesno groblje u Velikom Vukovju
22.    mjesno groblje u Zdenčacu

Upravljanje grobljima odnosi se na:

Održavanje
–    održavanje zelenila (travnjaka, zelenih ograda i nasada izvan grobova)
–    održavanje objekata (ograda, staza, puteva i objekata za ispraćaj)

Pružanje usluga
–    organizacija i izvršenje sahrane
–    organizacija i izvršenje ekshumacije
–    korištenje rashladne komore
–    izdavanje suglasnosti – odobrenja za radove na grobljima
–    izdavanje potvrda

Dodjela grobnih mjesta na korištenje
–    dodjela zemljanog grobnog mjesta na korištenje za potrebe ukopa
–    dodjela grobnog mjesta sa bet. okvirom na korištenje za života ili za potrebe ukopa
–    dodjela grobnog mjesta sa izgrađenom grobnicom na korištenje za života ili za potrebe sahrane

Uprava groblja:
Garešnica, Graničarska 34 A
Tel: 043 531-383, mob: 091 153-1076
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 07,00 – 15,00

Hitni slučajevi prijavljuju se izvan radnog vremena

ponedjeljak – petak od 15,00 – 21,00
subota – nedjelja     od 07,00 – 21,00

na mobitel broj: 091 153-1076

Postupak kod smrtnog slučaja:
Ukoliko je smrt nastupila u stanu ili kući nazvati službu Hitne pomoći. Nakon što mrtvozornik utvrdi smrt pozvati jednog od koncesionara pogrebnog i dogovoriti prijevoz do mrtvačnice ili mjesta sahrane.
Što ranije, a najmanje 24 sata prije sahrane, sa dozvolom za ukop koju je izdao mrtvozornik doći u Upravu groblja i dogovoriti sahranu.
Ako je smrt nastupila u bolnici ili sličnoj ustanovi, sahranu je potrebno ugovoriti u Upravi groblja odmah po primitku obavijesti o smrti.

Za vršenje usluge prijevoza pokojnika na području Grada Garešnica ovlaštenje – koncesiju imaju:
–    Stolarski obrt „Pogrebna oprema“ vl.Čedomir Matovina (098 431-811, 043 531-385)
–    „Čičak“ trgovina cvijeća i pogrebne usluge, vl. Marina Radanović (098 281-729, 043 531-490)

Sve sahrane, na svim grobljima na području Grada ugovaraju se u Komunalcu d.o.o.

Sahrane na grobljima u Garešnici, Ciglenici, Kapelici, Hrastovcu, Tomašici i Zdenčacu vrše se samo u radne dane i subotom, a na ostalim grobljima sve dane u tjednu.
Na ostalim grobljima sahranu  osim Komunalca d.o.o. može izvršiti prema zahtjevu naručitelja i jedan od kooperanata – pružatelja pogrebnih usluga:
–    Stolarski obrt „Pogrebna oprema“
–    „Čičak“ trgovina cvijeća i pogrebne usluge
–    NOVA IVANČICA d.o.o. Garešnica

Groblja su za građane otvorena :
studeni – ožujak        od 08.00 – 18.00
travanj – listopad    od 07.00 – 21.00

3. OBRAČUNSKA JEDINICA DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Dimnjačarska služba je počela s djelatnosti 2016. godine na području Grada Garešnice s dva dimnjačara. U 2017. godini se djelatnost proširila na Općine: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica zapošljavanjem  još jednog  dimnjačara.

Planovi pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaj za loženje objavljuju se na naslovnim mrežnim stranicama  u svibnju za iduću kalendarsku godinu te su dostupni na uvid svim korisnicima. Cjenici svih usluga isto su na naslovnim stranicama. Obračune usluga korisnici potvrđuju potpisivanjem radnog naloga. Ovjereni radni nalozi se predaju u  računovodstvo  Komunalca d.o.o. koje izdaje račune koji korisnicima dolaze na kućne adrese.

Voditelj OJ dimnjačarske službe je Danijel Keser kojeg možete dobiti na službeni telefon 0911531073.

4. OBRAČUNSKA JEDINICA JAVNA RASVJETA

Počela je raditi 2016. godine u sklopu PJ komunalija  te je preuzela održavanje javne rasvjete na području Grada Garešnice što podrazumijeva održavanje javne rasvjete na državnim cestama, županijskim i lokalnim cestama.

Održavanje javne rasvjete predviđa sljedeće:

Redovno održavanje
– redovnim održavanjem podrazumijeva se održavanje ispravnog stanja javne rasvjete u   Gradu Garešnica zamjenom neispravnih žarulja i prigušnica, a vrši se između 5. i 10. u mjesecu na osnovu kvarova uočenih od gradskih službi i dojava građana zaprimljenih do zadnjeg dana u prethodnom mjesecu.

Periodično održavanje
– periodično održavanje podrazumijeva pregled svih linija javne rasvjete (upravljanje rasvjetom, tehnička oprema, linije rasvjete), a vrši se između 1. i 5. u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu, u svrhu detektiranja nepravilnosti u radu sustava. Sve uočene nepravilnosti u pismenoj formi dostavljaju se nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice, koji potom naručuje eventualne potrebne popravke.

Hitne intervencije
– hitne intervencije (prema potrebi) vrše se u slučaju hitnosti i/ili potencijalne opasnosti za građane ili moguće materijalne štete, a u roku 24 sata. Hitne intervencije odobrava isključivo pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice.

Operativna jedinica ima dva djelatnika

Osoba odgovorna za koordinaciju radova na održavanju javne rasvjete je  Tomislava Starčić kojeg možete kontaktirati na službeni broj 0911531069.