Komunalac d.o.o. Garešnica objavljuje podatke o sponzorstvima i donacijama u 2014. godini

17.01.2014.POMOĆ FRANU BOŠNJAKOVIĆ10.000,00
UKUPNO:10.000,00
28.08.2014.KRUGOVAL -GARIGLABIJADA10.000,00
UKUPNO:10.000,00
13.03.2014.ŠRD ILOVA5.000,00
13.08.2014.3.000,00
UKUPNO:8.000,00
16.12.2014.GAREŠKI KULTURNI CENTAR1.000,00
UKUPNO:1.000,00
12.06.2014.BICIKLISTIČKA UDRUGA GAREŠNICA500,00
UKUPNO:500,00
ostalo:
11.03.2014.socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom100,00
16.04.2014.socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom200,00
05.06.2014.socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom100,00
30.09.2014.Izdavačka kuća umjetnika150,00
550,00
SVEUKUPNO DONACIJE U 2014.85.760,65

 

Komunalac d.o.o. Garešnica objavljuje podatke o sponzorstvima i donacijama u 2013. godini

1. RUKOMETNI KLUB “Garešnica” = 13.000,00 kuna
2. ŠKOLA RUKOMETA GAREŠNICA = 6.600,00 kuna
3. NK “GARIĆ” GAREŠNICA = 4.500,00 kuna
4. ŠRD ILOVA GAREŠNICA = 8.000,00 kuna
5. FA “ZDENAC” GAREŠNICA = 2.000,00 kuna
6. UNICEF = 400,00 kuna
7. SOS DJEČJE SELO = 100,00 kuna
8. POMOĆ obitelji Mišetić = 100,00 kuna
9. POMOĆ obitelji ARC = 100,00 kuna

UKUPNO : 34.800,00 kuna