UPUTE – KAKO ZBRINUTI KUĆNI OTPAD

U nastavku donosimo upute kako zbrinuti kućni otpad:

kako_zbrinuti_otpad1
kako_zbrinuti_otpad2
kako_zbrinuti_otpad3