Voda Garešnica d.o.o.
Sjedište: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica
OIB: 28215207993
Djelatnost: opskrba i distribucija vodoopskrbnom mrežom
Direktor: Dražen Bengez
Nastala je iz izdvajanja Komunalca d.o.o. 2014 godine.
Distribuciju vode obavlja u gradu Garešnici, općini Hercegovac, općini Velika Trnovitica.