ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA ODLAGALIŠTU OTPADA “JOHOVAČA”

Dokumentaciju preuzmite na linku:

DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZADNJA VERZIJA ZA FOND 20 2 2014